:)


/\

|

|

|

Chi Phấn Lâu còn một trang duy nhất, là tích góp những truyện hay mà bổn lâu chủ từng đọc qua, share link cho mọi người ở đây nha. Thỉnh theo dấu mũi tên. ♥

Muốn đọc truyện ta edit, thỉnh ghé Tam sinh tam thế

https://tamsinhtamthe.wordpress.com/

Advertisements
%d bloggers like this: